Bezit het Onzichtbare

Bezitten wat je niet kunt bevoelen. Intellectueel eigendom maakt het mogelijk om bijvoorbeeld te verdienen aan uitvindingen of kunstwerken. Het kan hierdoor originaliteit en creativiteit stimuleren. Maar hoe wenselijk is het dat bedrijven het alleenrecht claimen op ideeen? Hoe ging de bescherming van ideeën er in vroeger tijden aan toe? En wat is een octrooi eigenlijk precies? Aan de hand van diverse sprekers gingen we deze en andere vragen omtrent intellectueel eigendom verkennen!

Prof. K. Davids liet ons kennis maken met wat met een anachronisme octrooien en auteursrechts uit de vroeg moderne tijd kan worden genoemd. Als historicus bood hij ons een historisch kader bij het intellectuele eigendom. Vervolgens zoomde we in op Nederland in de 19e eeuw. Wist je dat wij het enige land ter wereld waren dat tijdelijk het octrooirecht heeft afgeschaft? Stef van Gompel, verbonden aan de UvA, vertelde ons erover.

Daarnaast waren octrooienbedrijf Arnold & Siedsma en maatschappelijke organisatie Kennisland aanwezig. Zij vertelden vanuit het hedendaagse krachtenveld over urgente kwesties met betrekking tot het octrooi- en auteursrecht. Hoe werkt dat, een octrooi aanvragen? Welke conflicten ontstaan daarbij? En is het auteursrecht in een sterk digitaliserende samenleving nog wel actueel? Bij deze en andere spannende vragen stonden we samen met de sprekers en aanwezigen stil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *